Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Tutaj jesteś: Strona główna / Regulamin
Regulamin

REGULAMINI. Warunki ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.bio-lifestyle.pl jest:

EDENGREEN Tomasz Gruszka

ul. Koncertowa 7/123,

20-843 Lublin,

NIP: 738-188-24-36,

REGON: 060459200,

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent miasta Lublin,

NUMER KONTA: 79 1240 5501 1111 0010 6396 3619

zwany w dalszej części regulaminu Sklepem.

Sklep internetowy www.bio-lifestyle.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową kosmetyków na terenie Polski. Wszystkie kosmetyki w ofercie sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł dystrybucji.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie www.bio-lifestyle.pl.

II. Dane osobowe

Rejestracja na stronie www.bio-lifestyle.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych użytkownika. Dane osobowe klientów służą do realizacji zamówień. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane użytkowników Sklepu podlegają ochronie. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich korekcji lub usunięcia.

Sklep www.bio-lifestyle.pl może przesłać na adres poczty elektronicznej użytkownika wiadomości związane z ofertą handlową sklepu. Zamawiający ma prawo odmówić przyjmowania takiej korespondencji.

III. Zamówienie

Zamówienia można składać drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, www.bio-lifestyle.pl zastrzega sobie możliwość ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Z oferty sklepu może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która zarejestruje swoje dane osobowe w formularzu zamówienia, wypełnianego na stronie Sklepu.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w sposób zgodny ze stanem faktycznym, oraz przesłanie go do www.bio-lifestyle.pl. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz odstąpienia od realizacji, gdy podane dane budzą wątpliwość co do rzetelności zamówienia.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez klienta, zwanego dalej Zamawiającym.

Realizacja zamówienia rozpocznie się w następny dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni, chyba, że z Zamawiającym został uzgodniony inny termin.Termin ten nie uwzględnia czasu pracy doręczyciela, a jedynie Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej, zmiany cen prezentowanych produktów oraz zmiany lub odwoływania promocji i ofert specjalnych. W przypadku zmiany ceny Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje nowej ceny, zamówienie na dany produkt nie będzie zrealizowane.

Zamawiający ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed wysłaniem przez Sklep towaru. W tym celu należy przekazać informację o zmianach w zamówieniu poprzez adres e-mail.

Informacje znajdujące się na stronie www.bio-lifestyle.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71k.c. zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i na warunkach podanych w opisach produktów w chwili składania zamówienia.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie i dokonania płatności przez Zamawiającego.

Sklep zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z realizacji zamówienia w przypadku gdy cena produktu okazała się błędem technicznym. Włożenie do koszyka takiego produktu spowoduje otrzymanie poprawnego podliczenia za zamówienie na e-mail. Jeśli produkt ewidentnie ma złą cenę na przykład 1 zł lub 0 zł, i nie jest opatrzony banerem promocja lub wyprzedaż, to prosimy o zwrócenie nam uwagi przed zamówieniem. 

IV. Płatność i dostawa

Szczegółowy regulamin dotyczący płatności i dostawy naszych produktów, znajdą Państwo w zakładce „płatność i dostawa”.

V. Reklamacje

Opis procedury reklamacji:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@bio-lifestyle.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VI. Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@bio-lifestyle.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres EDENGREEN Tomasz Gruszka, Koncertowa 7/123 20-843 Lublin.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia w Sklepie .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login: [login kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

VII. Koszt zwrotu rzeczy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 

VIII. Brak możliwości odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

Zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


X. Odbiór przesyłki od doręczyciela:

Zawartość przesyłki powinna być sprawdzana w obecności doręczyciela na okoliczności uszkodzenia mechanicznego oraz kompletności zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty. Protokół podpisany przez Zamawiającego i doręczyciela jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sklep z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży towarów z przesyłki. Zamawiający proszony jest w takiej sytuacji o niezwłoczny kontakt ze Sklepem.

Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep może: nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Zamawiającego reklamowany produkt, uznać reklamację i wymienić na produkt pełnowartościowy, uznać reklamację i zaproponować wybór innych, dostępnych w sklepie produktów, uznać reklamację i zwrócić pieniądze.

W przypadku uznania reklamacji, koszty dostawy reklamowanych produktów są niezwłocznie zwracane Zamawiającemu (od sklepu do klienta). Klient płaci jedynie za odesłanie towaru do sklepu (przesyłka od klienta do sklepu). Przesyłkę odesłać należy na swój koszt na adres podany na stronie Sklepu.

Zgodnie z ‘Ustawą z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’, Zamawiający może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar taki zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy będzie przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt nie został otwarty ani nie nosi śladów użytkowania. Zwroty należy przesyłać na adres Sklepu: Tomasz Gruszka ul. Koncertowa 7/123, 20-843 Lublin, z dołączonym dowodem sprzedaży. Jeżeli zwrot zostanie przyjęty, Sklep zwraca zamawiającemu równowartość zapłaconej ceny produktu na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku sprzedaży na podstawie faktury VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostanie przesłana do Klienta listem priorytetowym. Po otrzymaniu od Zamawiającego kopii faktury korygującej, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto w ciągu 7 dni roboczych.

Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do Sklepu za pobraniem.

XI. Inne

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Powrót
Program lojalnościowy
 

Płatności Online
Facebook
 
Dlaczego Bio?

 Dodatki chemiczne są dziś obecne praktycznie na każdym kroku, w większości produktów które jemy i w większości z kosmetyków, które codziennie stosujemy – biorąc pod uwagę, że kosmetyków używamy przez całe życie, są to ogromne ilości chemii. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele z tych związków chemicznych nie posiada do końca udokumentowanego wpływu na nasz organizm i na środowisko. Wcale nie chodzi tylko o to, że składniki chemiczne mogą wywołać reakcje alergiczne...


 [czytaj więcej]
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
Oprogramowanie © oscGold